Our Work and Goals

1) We perceive theatre as a means to spread the thought of the necessity of human mutuality. 

2) Selected performances are dedicated to the theme of environment. 

3) Our theatre performances are interactive. We systematically work with children through the use of methodical materials as a preparation for the performance as well as in succession to the inscenation itself. 

4) Our goal is to build a centre of ICMT in Bečov nad Teplou, Czech Republic for all the children of the world without the need of commercial use.

Naše práce a cíle

1) Divadlo vnímáme jako prostředek k šíření myšlenky nezbytnosti lidské vzájemnosti. 

2) Vybraná představení se věnují tématu životního prostředí. 

3) Divadelní představení jsou interaktivní a s dětským divákem systematicky pracujeme prostřednictvím metodických materiálů jak při přípravě, tak také v návaznosti na inscenaci. 

4) Naším cílem je vybudování centra ICMT v Bečově nad Teplou s uceleným zázemím pro nekomerční využití pro děti z celého světa.