O divadle

   Vítejte na stránkách Karlovarského hudebního divadla, jehož součástí je Divadlo Dětí a ICMT (Mezinárodní dětské hudební divadlo). Zde naleznete základní informace o vzniku divadla, jeho zaměření a rozsahu působení v rámci nejen Karlovarského kraje.

   Karlovarské hudební divadlo - Karlovarské hudební divadlo (KHD) vzniklo z původního pěveckého sboru, založeném v roce 1988. Ve stejném roce se dočkala premiéry i první rocková opera V sudu. Dva roky po ní pak opera Neemigranti. Obě hudební díla se představila snad v každém větším divadle či v každém kulturním zařízení v tehdejším Československu. Další operu, jejímž námětem byl život a dílo velikána české pedagogiky Jana Amose Komenského, vyvezlo Karlovarské hudební divadlo až za oceán. Čtyřlístek oper završila o rok později Cikánská opera.

   Karlovarské hudební divadlo pozvolna přešlo ke komornějšímu projevu a hlavně k prvním kontaktům s nejmenším publikem. Pohádky se tak staly nedílnou součástí repertoáru. Tvorba pro dospělé však pokračovala v představeních Máchova Máje, Balady z listí a v cizojazyčných verzích pořadu Čas.

   Divadlo Dětí - Divadlo Dětí je součástí autorské scény, která svou tvorbou reflektuje potřeby současného světa. Proto mimo jiné také vznikají projekty zaměřené na enviroment a historii. Cílovou skupinou jsou v tomto případě ti nejmenší. Děti v přímé interakci spoluvytváří příběh, jehož cílem je prostřednictvím zážitku a emocí fixovat v nich samotných správné postoje.

   ICMT - Mezinárodní dětské hudební divadlo (International Chilndren's Music Theatre) je v současné době se rozvíjející větev Divadla Dětí. Více informací je k nalezení pod záložkou "ICMT".