Vývoj

V Čechách začínáme ve Třech Sekerách, pokračujeme na Horní Kramolín, dále na Prohoř, Kobylé, na Třebouň, Otročín a do Bečova nad Teplou. Na všech těchto místech můžeme v tuto chvíli díky vlastnickým vztahům budovat zázemí pro poutníky. Malé úskalí nastalo při žádostech o výstavbu poutních domků v začátečních bodech naší trasy a podle územního plánu jsme nuceni nejprve vystavět "rodinný domek" a teprve k němu můžeme podle stavebního zákona přistavovat naše poutní domky. Museli jsme nechat vypracovat projekt jak na poutní domky, tak na domek rodinný a ve stavebních pracích nás v tuto chvíli brzdí dodání povolení ze stavebního úřadu.

Protože jsme národ divadelní a nelenošivý, využili jsme tento čtvrt rok ke zvelebení již stojících objektů a svoji pozornost jsme upřeli zejména do Bečova. Na konci prázdnin, nepřijde-li do té doby povolení ke stavbám, bychom tak mohli spustit první poutní místa na trase Prohoř, Třebouň, Otročín a Bečov. Optimisticky věříme tomu, že v dubnu příštího roku začnou první poutníci proudit mezi alespoň třemi poutními místy naší trasy.