Vítejte na webových stránkách Karlovarského hudebního divadla, Divadla Dětí a ICMT (Mezinárodního dětského hudebního divadla). K orientaci na webových stránkách využívejte lištu záložek v horní části obrazovky. Stručná historie a vzájemný vztah Karlovarského hudebního divadla, Divadla Dětí a ICMT jsou popsány v záložce "O divadle". V záložce "ICMT" můžete najít informace týkající se Mezinárodního dětského hudebního divadla. Kontaktní údaje na osoby zodpovědné za chod divadla naleznete v záložce "Kontakt". Základní informace o našich jednotlivých divadelních titulech naleznete pod záložkou "Repertoár". Fotodokumentace mnohých již odehraných představení je pro Vás přístupná pod záložkou "Galerie". Dále bychom rádi vyzdvihli oddíl "Napsali o nás", kde můžete nalézt ohlasy na naše představení psané rukou objednavatelů, učitelů i samotných dětských diváků. Záložka "Metodické materiály" Vám poskytuje možnost stažení některých dokumentů, které mohou sloužit například pro přípravu na divadelní představení.


Welcome! Website of International Music Children's Theatre (ICMT) is availabe HERE (in English).

AKTUALITY

   Vítejte na webových stránkách Karlovarského hudebního divadla, Divadla Dětí a ICMT! Než Vám odhalíme, jaký repertoár máme nejen pro naše nejmenší diváky připravený, a kde se můžeme společně shledat, dovolíme si nejprve věnovat několik řádků tomu, co je pro naši tvorbu nejdůležitější a co náš divadelní tým, i přes silné individuality všech členů (jak už to u divadelníků bývá), drží pevně pohromadě. Nebojte, nebude to o nás, ale o těch, pro které jsme tady. O těch, kdo stojí za smyslem našeho veškerého snažení, a my v tom vidíme skutečný smysl. Už víte, o kom je řeč? Určitě ano. Jsou to ti nejmenší - naše DĚTI!

   Ať jste rodič, babička, dědeček, starší sourozenec nebo pedagog, určitě jste se někdy ocitl jako doprovod dítěte v divadle. Jistě si pamatujete na tu zvláštní atmosféru, která návštěvu takového představení prostupovala. Nejen čas samotné inscenace, ale také příprava, než jste do divadla se svou drahou ratolestí vyrazili a bezprostřední momenty po takovém zážitku. Věřím, že pocitů, které jste prožili, bylo nespočet - od těch krásných, zahrnující dojetí ze šťastných konců pohádkových příběhů až po ty zoufalé pro nehodící se čas představení, mrzuté dítě, nepadnoucí oblek a..a..a tak dále bych mohla pokračovat. Ano. V tom se najde každý z nás a občasnou návštěvu představení pro děti považujeme vlastně za samozřejmost. Ale pojďme spolu nyní o kousek dál. Ve všem, co se nás lidí dotýká a čím žijeme, se snažíme najít smysl, přirozeně se ptáme PROČ? Náš divadelní tým si odpověděl a svůj smysl našel. A na tomto místě by s Vámi nalezený smysl rád sdílel a odpověď na otázku - PROČ DIVADLO DĚTEM?? - Vám představil. Pokud jste dočetli až sem, věřím, že jste součástí našeho světa odevzdaného dětem a odpovědi pro Vás budou impulzem k vlastním úvahám o obrovském světě těch nejmenších.

   Pohodlně se usaďte, ztište svou dospělou uspěchanou duši, zavřete oči a pojďte snít... Vzpomeňte si na jednu, třeba jen krátkou chvíli, mlhavý okamžik z Vašeho dětství, kdy jste se cítili šťastní. Podržte si tuto svou představu a zůstaňte s ní tak dlouho, dokud bude živá a znovu jako opravdová.

   S jakýmsi neuvěřením a snad přetrvávajícím pocitem štěstí a lehkým úsměvem na tváři vyvolaným vzpomínkou na dětství se asi ptáme... Umím být ještě dnes takhle odevzdaně šťastný? Uvědomuji si ještě jako dospělý tu opravdovost prožívaného okamžiku? Umím žít jen tím, co je tady a teď? Dokážu věřit, že není vše pomíjivé? Umím se ponořit do úžasu z krásného tak, že svět kolem mě jako by přestal existovat? Umím hluboce a velkoryse přijímat vše, co ke mně přichází? ... možná ano, necháme-li v sobě stále probuzený kousek svého dítěte. Ale svět už nahlížíme jinak. Jsou to jen oči dítěte, které vidí svět v jeho opravdovosti.

  A souvisí to nějak s divadlem?

  Právě divadlo umí napodobit skutečnost. Dítě tuto skutečnost prožívá a vnímá opravdově. Věří tomu, co vidí. Odchází z divadla a raduje se, odchází z divadla a je nešťastné, rozzlobené, překvapené... Divadlo dítěti pomáhá porozumět složitému světu dospělých a nabízí mu cesty, po kterých se lze v životě vydat. Odkrývá lidství ve všech jeho podobách a připravuje malého diváka na lásku, přátelství, vítězství, prohru, odvahu, zklamání, bolest, sílu, úctu, čest...

   Divadlo umožňuje dítěti naplno prožít. Spolu s láskyplnou výchovou rodičů a trpělivým vedením pedagogů si divadlo pro děti klade za svůj cíl usnadnit dítěti cestu k tomu, aby se stalo harmonickou a šťastnou bytostí připravenou na život. S úctou respektujme to křehké a citlivé období dětství. Vezměme své dítě do divadla a pojďme si spolu s ním vychutnat neopakovatelný okamžik, který jemu dává prostor k poznání a nám, dospělým, nezapomenout na kousek dítěte v nás.